Client worden bij een van onze apotheken?

Recept Tot Medicijn

Als u bij de apotheek komt, geeft u het recept aan een apothekersassistent. Meestal heeft uw arts het recept al naar de apotheek gestuurd. De apothekersassistent stelt soms aanvullende vragen. Als u vragen hebt, kunt u die stellen aan de apothekersassistent.

De apothekersassistent voert de gegevens in uw patiëntdossier in. Zij controleert de voorgeschreven medicatie, dosering en wisselwerking met medicijnen die u gebruikt.

Soms is er extra deskundigheid nodig.
bijvoorbeeld :
• het gebruik is niet duidelijk
• de verschillende voorgeschreven medicijnen passen niet goed bijelkaar
• de patiënt heeft nog voldoende van het medicijn in huis

De apothekersassistent raadpleegt de apotheker of het medicijn kan worden meegegeven.
Zo nodig, neemt de apotheker contact op met uw huisarts of specialist. De apotheker legt eventuele aanpassingen vast in uw medicatiedossier in de computer.

Het medicijn wordt gepakt en de doosjes beplakt met etiketten. Hierop staan uw gegevens en hoe u het medicijn moet gebruiken. Soms wordt er een waarschuwingssticker bij geplakt.

Met de barcodescanner controleert de apothekersassistent of het juiste medicijn is gepakt. De barcode van het computeretiket moet overeenkomen met de barcode die op het doosje staat.

Een collega assistent controleert of het recept, de ingevoerde gegevens en het geneesmiddel kloppen.
Indien nodig wordt het geneesmiddel van schriftelijke, of eventuele mondelinge informatie voorzien bij aflevering.
Recepten worden na het verwerken elke dag nagekeken door een apotheker. Dit is een tweede controle. Daarna worden de recepten op datum en receptnummer gelegd en gedurende 15 jaar bewaard conform wettelijke bepalingen. Soms willen diverse verzekeringen originele recepten ontvangen ter na-controle.

De recepten worden dan door de administrateur opgezocht en opgestuurd.

Nadat de recepten 15 jaar zijn bewaard mogen ze worden vernietigd. Dit gebeurd via een gecertificeerd vernietigingsbedrijf, waardoor privacy gewaarborgd blijft.

ZELF BEREIDEN VAN GENEESMIDDELEN
Soms staat op het recept een geneesmiddel dat gemaakt moet worden.
• een speciale zalf/crème
• zetpillen
• drank
• capsules

Ook kan het een heel speciale bereiding zijn en moeten we gebruik maken van speciale steriele ruimtes en werkkasten. Bijvoorbeeld bij het maken van oogdruppels.

Zijn er niet voldoende medicijnen op voorraad of is het een heel speciaal nieuw artikel, dan worden deze bij de groothandel besteld. Elke nacht worden de bestelde geneesmiddelen door de groothandel gebracht.

De bestelling wordt de volgende morgen gecontroleerd op de juistheid van het bestelde artikel, sterkte en hoeveelheid. De artikelen worden bijgeboekt in het assortiment en daarna opgeruimd in de voorraadkasten.
De bestelde medicijnen worden voor de patiënt klaargezet en kunnen dan binnen dertig dagen worden opgehaald.
Het recept kan ook via de fax, modem (computer) of telefoon binnen komen. Deze recepten worden klaargemaakt en kunnen binnen dertig dagen worden opgehaald. Daarna is een nieuw recept nodig.

Is het niet mogelijk de medicijnen op te halen, dan kan de bezorger deze op werkdagen bij de patiënt langs brengen. Deze bezorgdienst is gratis maar geldt slechts voor geneesmiddelen op recept. Ook is het mogelijk recepten op te halen en later de geneesmiddelen te bezorgen. Deze service geldt voor geheel Amsterdam maar niet voor de randgemeenten.

Voor diverse verzorgingstehuizen en instellingen, maar ook patiënten thuis, worden geneesmiddelen in een weekdosering per patiënt klaargezet. De verpleging kan dan direct, eventueel 4 x per dag, de medicijnen uitdelen.
Aangezien de Linnaeus apotheek over een grote voorraad van vele homeopathische middelen beschikt, komen bestellingen uit heel Nederland die opgestuurd worden naar de aanvrager.

Oude medicijnen, maar ook gebruikte spuiten en naalden –mits goed verpakt- kunt u elke werkdag bij de apotheek inleveren. Deze worden verzameld in de daarvoor bestemde vaten en door een daarin gespecialiseerd bedrijf opgehaald en vernietigd.

Client worden bij een van onze apotheken?