Medische Encyclopedie – Linnaeus Apotheek – Amsterdam

Linnaeus Apotheek

Linnaeusstraat 81 1093 EK Amsterdam Tel:020-6651285 Fax:020-6683162

Medische Encyclopedie

Inhoud

amiodaron

Amiodaron maakt de hartslag regelmatig.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Wat doet amiodaron en waarbij gebruik ik het?

Hartritmestoornissen

Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De ruimtes waar het bloed het hart binnenstroomt, de boezems, trekken eerst samen, en daarna de ruimtes, waar het bloed het hart verlaat, de kamers. Doordat het hart samentrekt, pompt het met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

U hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd voelen, of angstig. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis continu aanwezig.

Oorzaken
Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken (‘atriumfibrilleren’) waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.


Behandeling
Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

Artsen schrijven amiodaron voor bij snelle samentrekking van de boezems (‘atriumfibrilleren’) of van de kamers. Het wordt ook toegepast om hartritmestoornissen te voorkomen. Bij sommige hartritmestoornissen van ongeboren baby’s wordt het wel aan de moeder voorgeschreven.

Werking
Amiodaron vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

 

Lees meer over hartritmestoornissen . “

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Als u stopt met dit medicijn kan het enige tijd duren voordat de bijwerkingen weg zijn. Het duurt namelijk 1 tot 2 maanden voordat dit medicijn helemaal weg is uit uw lichaam.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, verstopping en smaakverandering en zeer zelden droge mond

  Door innemen met wat voedsel heeft u hier minder last van.

 • Gevoeligheid van de huid, vooral voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk en roodheid geven.

  Dit kan drie dagen tot soms zelfs een week aanhouden. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Blijf daarom uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril.

 • Oogafwijkingen, met in uitzonderingsgevallen het zien van lichte kringen (halo's) rond lampen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Blauwgrijze verkleuring van de huid, vooral op plaatsen die regelmatige aan zonlicht zijn blootgesteld

  Na stoppen van het gebruik kan de verkleuring nog maanden tot jaren aanwezig blijven.

 • Longontsteking of ernstige bronchitis, soms met blijvende beschadigingen in het longweefsel. Bij ouderen met minder goed werkende longen is de kans groter. Bij kortademigheid, ernstig hoesten of andere ademhalingsproblemen moet u uw arts waarschuwen.

 • Leverbeschadiging. In het begin van de behandeling kan plotseling een verminderde leverwerking ontstaan. Ook na langdurig gebruik kan een leverbeschadiging ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, het tandvlees en het oogwit.

  Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

 • Verergering van de hartritmestoornis. Dit kan vooral ontstaan bij mensen die last van hartfalen hebben.

 • Beven en slaapproblemen zoals nachtmerries

 • Pijn, zwelling, roodheid, verharding, huidverkleuring of ontsteking op plaats van injectie

  Neem in dat geval contact op met uw arts.

 • Schildklierafwijkingen. De schildklier kan te langzaam of juist te snel gaan werken. Bij een te langzaam werkende schildklier heeft u last van kou, gewichtstoename, moeheid, obstipatie, haaruitval en stijve spieren en gewrichten. Bij een traag werkende schildklier moet u soms tabletten met schildklierhormoon erbij slikken. Bij een te snel werkende schildklier heeft u last van hartkloppingen, afvallen, zweten, een gejaagd gevoel, trillen, spierzwakte, diarree en geïrriteerdheid. Mensen die al schildklierproblemen hebben mogen dit medicijn meestal niet gebruiken.

  Waarschuw uw arts als u last heeft van de hierboven beschreven verschijnselen. Soms moeten tabletten met schildklierhormoon erbij geslikt worden. De schildklierafwijking verdwijnt weer binnen enkele weken na stoppen van amiodaron.

 • Minder of soms juist meer zin in vrijen. Bij mannen: moeilijker krijgen van een erectie en zaadlozing. Bij vrouwen: moeilijker krijgen van een orgasme.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Haaruitval

 • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen, spierpijn, onwillekeurige bewegingen van armen, benen en romp. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben kunnen meer last krijgen van hun aandoening.

  Overleg met uw arts als u tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt.

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dit merken aan jeuk, huiduitslag, benauwdheid, duizeligheid, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met koorts, zwelling van de lymfeklieren en blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Verder kunnen er nierproblemen of bloedafwijkingen optreden. Als u merkt dat u sneller blauwe plekken krijgt of dat u minder plast of uw urine erg donker wordt, kan dat wijzen op een bloedafwijking of nierprobleem.

  Als u één van deze uitingen merkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat u overgevoelig bent voor amiodaron. De apotheek kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren of verworven verlengde QT-interval of het Brugadasyndroom. Gebruik dit middel NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft.

  Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u een ander medicijn gebruiken. Indien u het medicijn toch moet gebruiken, zal de arts u extra controleren.

 • Toename van de hoeveelheid cholesterol en vetten in het bloed

  Een bepaald soort vetten, triglyceriden, kan zich ophopen in de bloedvaten. Als u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed heeft, zal uw arts u daar extra op controleren.

 • Rugpijn

 • Reukstoornissen

 • Ontsteking van de alvleesklier. Waarschuw uw arts bij zeer hevige aanhoudende buikpijn.

 • Hallucinaties

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Mag ik amiodaron gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met amiodaron kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
 • Rifampicine, een medicijn gebruikt tegen onder andere tuberculose. De werking van amiodaron kan afnemen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor. Neem in ieder geval contact op met uw arts als uw klachten verergeren, bijvoorbeeld als u last krijgt van hartkloppingen.

De volgende medicijnen kunnen door amiodaron sterker werken en daardoor meer bijwerkingen geven.

 • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Amiodaron kan de werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u amiodaron gaat gebruiken. Ook als de dosering van amiodaron wijzigt of als u stopt met amiodaron, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
 • Dabigatran en edoxaban (antistollingsmedicijnen). Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk verlaagt uw arts de dosering van het antistollingsmedicijn. Of mogelijk krijgt u een ander medicijn.
 • Simvastatine en atorvastatine (cholesterolverlagers). Waarschuw uw arts bij snel opkomende spierpijn.
 • Fenytoïne (medicijn tegen epilepsie en pijn).
 • Digoxine (medicijn tegen hartfalen en hartritmestoornissen).
 • Ibopamine (medicijn tegen hartfalen).
 • Tacrolimus en ciclosporine (medicijnen die de afweer onderdrukken). U heeft hierdoor meer kans op nierbeschadiging. Bovendien kan de combinatie met tacrolimus hartritmestoornissen veroorzaken.

In bovengenoemde gevallen zal de arts, als het beslist nodig is om de combinatie te gebruiken, extra controleren en zo nodig de dosering aanpassen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Soms kunnen problemen met het gezichtsvermogen voorkomen bij dit medicijn. Bijvoorbeeld door het zien van halo’s rond lampen van auto’s of straatverlichting. Als u hier last van heeft, rijd dan niet in het donker.

alcohol drinken?
Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Amiodaron kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

alles eten?
Drink geen grapefruitsap. Grapefruitsap versterk de werking van amiodaron, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht u stoppen met amiodaron, dan kunt u vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent, behalve als u het gebruikt om een te snelle hartslag van de ongeboren baby te behandelen. Dit kan alleen onder uitvoerige controle door de specalist.

Gebruik dit medicijn ook NIET als u binnenkort zwanger wilt worden. Hou er rekening mee dat dit medicijn ook na stoppen nog maanden in het lichaam achterblijft. Stop daarom bij voorkeur 3 maanden voordat u zwanger wilt worden. Overleg hierover met uw arts. Dit medicijn kan namelijk schildklierafwijkingen en een vertraagde hartslag bij de baby veroorzaken.
Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Er komt zoveel amiodaron in de moedermelk terecht, dat de baby schildklierafwijkingen kan krijgen. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
De tabletten innemen tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?
Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet amiodaron levenslang worden gebruikt. Overleg hierover met uw arts.

Terug naar overzicht